Sjukvård

  • Kronkliniken erbjuder privata medicinska tjänster, utförda av legitimerade läkare och sjuksköterskor.
  • Kronkliniken tillhandhåller vård som den landstingsdriva vården inte kan erbjuda. I våra tjänster ingår, förutom sjukvårdande behandlingar, även mindre kirurgiska ingrepp (exempelvis borttagande av godartade hudförändringar) samt hälsoundersökningar.
  • Kronkliniken kan utforma hälsoundersökningar utifrån våra patienters individuella önskemål. I en hälsoundersökning kan det exempelvis en ingå helkroppsröntgen, ett brett urval av blodprover, tarmundersökning, lungfunktionsmätning etc.
  • Våra doktorer kan remittera sina patienter till undersökningar såsom röntgen, EKG, spirometri etc med mycket korta väntetider, oftast samma dag. Behövs det en remiss till en specialistläkare hjälper vi dig med det också. Väntetiden är i normalfallet endast 24-48 timmar.
  • Vi tar alltid ett helhetsgrepp kring våra kunder vilket innebär att Kronkliniken även erbjuder tjänster såsom KBT (via legitimerade psykologer knutna till kliniken), kostrådgivning, personlig träning, karriärcoachning etc.
  • Vi vet att din tid är knapp och värdefull – därför möter vi dig där du befinner dig. I hemmet, på vår mottagning på Östermalm, på arbetsplatsen, via mail, SMS, videolänk eller telefon.
  • Vi är tillgängliga utanför kontorstid enligt överenskommelse.
  • Kronkliniken har en bred erfarenhet av vård av offentliga personer. Vi lägger således extra stor vikt vid diskretion och sekretess.
  • Kronkliniken är spindeln i nätet för patienten och dennes familj. Det innebär att vi samordnar och projektleder all vård som patienten har behov av.
  • Vi skräddarsyr lösningar för våra kunder. Den ena lösningen är aldrig den andra lik.